Startside Vildtanalyse hoved.

Vildtanalyse:

Afskydningsværktøjerne og Afskydningstabellerne er udført på basis af resultaterne i en stor international Vildtanalyse/bestandsanalyse – og til orientering kan hér læses kort om denne, og der vises hér nogle få udvalgte fotos fra Vildtanalysen.

Vildtanalysen udkommer snart – og i flere versioner, til brug for alm. brugere, mere avancerede brugere og de helt professionelle brugere.

Vildtanalysen er en ekstrem stærk bestandsanalyse der simulerer din valgte bestandssituation gennem 6 år og viser alle kendte nøgletal og en hel del hidtil usete. Hér finder du det bedste bestandsudtag og den endnu vigtigere bedste afskydningsfordeling for råvildt, elg og mange andre lignende dyrearter i alverdens lande, i disses distrikter – og helt nede på dit eget definerede jagtareal.

Grundlaget for Vildtanalysen er resultaterne fra Vildtbiologiske undersøgelser på Kalø, idet råvildtets biologi næppe har ændret sig væsentligt siden. Oven på dette grundlag er så tillagt betydningen af jagten. – Vedrørende elg bygger Vildtanalysen på svenskernes mange og grundige vildtbiologiske undersøgelsesresultater.

Du starter med at vælge startbestanden for din valgte dyreart i dit valgte land – dét gør du i Vildtanalysens start, som ser sådan ud:

A. Vildtanalysens Startside

Når du har valgt de 6-7 Bruger- input i de stærkt gule felter ovenfor, er første del af Vildtanalysen færdig, og der vises alle resultaterne for din valgte bestandssituation – i autogenererede konklusioner og i tabeller og diagrammer: 

Én af Vildtanalysens tabeller ser sådan ud:

En Tabel, Vildtanalyse1

Én af Vildtanalysens diagrammer ser sådan ud:

Et Diagram1

Er du ikke tilfreds med resultaterne af din vildtanalyse, hvis f.eks. bestanden falder eller der optræder uhensigtsmæssig udvikling i et af analysens mange nøgletal – finder du dét bestandsudtag og dén afskydningsfordeling som giver en bedre bestandssituation. – Du får hjælp til at vurdere din fundne bestandssituation, i form af autogenererede konklusioner mv. 

I Vildtanalysen vises alle resultater igennem 6 år for både din i Vildtanalysens start valgte bestandssituation, med dit først valgte bestandsudtag – og for din i Vildtanalysen fundne bedste bestandssituation med dit fundne bedste bestandsudtag.

Der vises resultater pr. ultimo juli og ved jagtstart.

Vildtanalysen er massivt kvalitetssikret ved anvendelse af betinget formatering, hvilket gør Vildtanalysen selvkontrollerende, hvorved den selv synligt udmelder brugerfejl og også hvis der er fejl i selve Vildtanalysen. Mange ultimative tests er foretaget og er synlige i Vildtanalysen. Dette, samtidigt med at bruger selv kan ændre mine forvalgte bruger- indput, alle forvalgte variabler og forvalgte startbestand (i Version Komplet) – gør Vildtanalysen helt uvildig.  

Der vises tabeller og diagrammer for alle vildtanalysens mange analyseområder, og mange underområder. – For at se hvad Vildtanalysen omhandler, vises hér et foto af vildtanalysens Indholdsfortegnelse, som viser analyseområder og underområder:

B. Vildtanalysens indhold denne

Som du nok kan se af ovenstående Indholdsfortegnelse er der tale om en bestandsanalyse, som viser en masse hidtil usete bestandsanalytiske informationer. – Den ender med at køre helt ned på dit eget definerede jagtareal.

Der er i Vildtanalysen udført mange analyser – f.eks. analyser af råvildt i 8 lande i Europa, og af elg i 3 lande, ligesom der er afprøvet mange af de igennem tiderne sete anbefalinger til afskydning i råvildtbestanden. – Disse er gemt i Vildtanalysen, og kan nås fra denne side i Vildtanalysen:

Gemte udførte analyser

Der er også i Vildtanalysen afprøvet et par afskydningspolitikker for bukkebestanden. – Disse er gemt i Vildtanalysen, og kan nås fra denne side i Vildtanalysen:

Gemte afskydningspolitikker bukke

Der er også i Vildtanalysen afprøvet bedste afskydninger på flere af mig kendte jagtarealer. – Disse er gemt i Vildtanalysen, og kan nås fra denne side i Vildtanalysen:

Indhold gemte jagtarealer

I Vildtanalysen, i den største version, kan avancerede brugere også optimere bestanden af trofæbærende handyr – dette vel at bemærke uden at skade den øvrige bestand.

Og sådan ser et diagram ud på skærmen:

Et diagram på skærmen.

 Du kan fra linket herunder gå til siden: “Frie downloads” og hente Introduktion til Vildtanalysen:

Hvis du erhverver dig Vildtanalysen, er også Afskydningsværktøjer og Afskydningstabeller indeholdt i denne.

Jeg håber at du vil få nytte og glæde af Vildtanalysen. 

Med venlig hilsen

Jack Hansen

Du og jeg

Vildtanalysen i Version Small koster i danske kroner:  Udkommer snarest.

Vildtanalysen i Version Medium koster i danske kroner:  Udkommer snarest.

Vildtanalysen i Version Complete koster i danske kroner:  Udkommer snarest.

Fine 3 herrer over Giesegaardvej 01.04.21
Sorø, Kærhave Skov, Raskarum S, Sorø, Sirius Patruljen og CNS- kuglen.