Galleri – Knob og knuder:

Gallery – Knots:

Her ser du et lille udvalg af knob, som også jægere kan have nytte af. 

 Here you see a small selection of knots, also usefull for                                 hunters. 

Hér kan en far eller mor imponere sine børn, ved at lave f.eks. en rebstige eller en hængebro.

Here a father or mother can impress the children, by making e.g. a 

rope ladder or a suspension bridge.

Det skal understreges meget skarpt: at børn og unge ikke bør/må lege med reb og knuder, og at flere af disse knob er direkte livsfarlige, og har forårsaget dødsulykker. – Der skal altid være en ansvarlig voksen til stede, når børn og unge har med knob, stik, knuder og reb at gøre.

It must be emphasized very sharply: that children and young people

should not /must not play with ropes and knots, and that several of 

these knots are directly life-thretening and have caused fatal accidents.

– There must allways be a responsible adult present, when children 

and young people are dealing with knots and ropes.