Jeg hedder Jack Hansen og er fra Nordsjælland i Danmark-DK, og er Vildtanalysens og Afskydningsværktøjernes udvikler og ejer.


Mit håb med disse Afskydningsværktøjer og Vildtanalysen er, at jægere, jagtudlejere m.fl. vil tage dette til sig. 


Dette fortjener også vildtbestandene og de mange ansvarsfulde jægere som gør et stort stykke arbejde for naturen. At se dette blive ødelagt af et blot lidt for stort årligt jagtudbytte og især en forkert afskydningsfordeling – er rigtigt ærgerligt. 


Min baggrund:  

Jeg har været aktiv jæger siden mit 10. år, altså i rundt regnet 58 år.  Jeg startede som maskinsnedker, og har flg. uddannelser: Trætekniker, Merkonom i regnskab, Fysiurgisk uddannelse og Bygningskonstruktør. Jeg har i mange år arbejdet som beregner og kalkulator, og har også arbejdet meget med grafiske ting, såsom publikationer, rapporter, beskrivelser og redegørelser m.m.

Jeg har i mange år forsket i råvildt på privat plan – i flere lande, både i og udenfor jagtsæson.

Hvorfor valgte jeg at bruge min. 13 år på dette?

For at være meget direkte må jeg sige, at det i mange år har både irriteret og bekymret mig, at se et væld af fuldstændigt forskellige og modsatrettede anbefalinger og anvisninger til bestandsforvaltning på afskydningssiden i offentlige medier (især for råvildt). – Jeg har også længe haft den mistanke, at de mange vidt forskellige “hjemmestrikkede” afskydningspolitikker, som jægerne anvender, af mange årsager er til direkte skade for bestanden – og dette beviser en stor Vildtanalyse/bestandsanalyse, som ligger bagved “Afskydningsværktøjerne – Cull Tools”.

Jeg har derfor tit undret mig over, hvordan i alverden ansvarsbevidste jægere og andre bestandsforvaltere egentligt bestandsforvalter og afskyder hensigtsmæssigt i en vildtbestand – er det virkeligt alene fornemmelser af hvad der er af vildt på jagtarealerne, hvad man gør andre steder, eller økonomi – som styrer bestandsforvaltning og afskydning i en vildtbestand?

Når jeg sammenholdt dette med at der i flere bestande er set betydelig, ja rettere uhørte, bestandsfald hos flere vildtarter, f.eks. hos råvildt på Fyn og hos både råvildt og elg i Sverige, så har det altid undret mig at der ikke findes et stykke værktøj, som kan fortælle hvad det bedste bestandsudtag og den bedste afskydningsfordeling er i en given bestand på et defineret jagtareal til brug for f.eks. alle jægerne og jagtudlejerne – idet det jo er på de enkelte jagtarealer den praktiske afskydningsmæssige bestandsforvaltning foregår.

5-6 år inde i mit analysearbejde, begyndte det dog at gå op for mig, hvorfor der ikke findes et sådant stykke værktøj. – At etablere en troværdig analysemodel der leverer de nødvendige og ønskelige informationer er et gigantisk og meget krævende stykke arbejde, også fordi en sådan analysemodel skal være dynamisk og opdatérbar i sit grundlag af indhentet anerkendt viden, ligesom modellen skal indeholde et stort antal biologiske og vilkårsmæssige variabler, som skal være frit vælgelige for at analysemodellen ikke bliver statisk (og herved ubrugelig når vilkår ændrer sig) – og sidst men ikke mindst skal analysen være synligt kvalitetssikret og testet med de såkaldte ultimative kontroller.

Arbejdet med en analysemodel udvides eksponentielt, når en sådan model skal kunne håndtere flere forskellige vildtarter i alverdens lande, ligesom arbejdet med kvalitetssikring (herunder selvkontrollering) af en sådan flexibel model nok har taget år. 

Jeg har også bemærket mig, at der er mange ansvarsbevidste jægere, som virkeligt interesserer sig for at afskyde rigtigt i bestanden, der fodres, der plejes om vildtet og der etableres eller søges etableret naboaftaler mv. – Alligevel har der gennem tiderne manglet den vigtigste del – nemlig at finde et fælles afsæt for at blive i stand til at fastlægge et sandsynligt rigtigt bestandsudtag, på landsplan, på distriktsplan, og helt nede på de enkelte jagtarealer.

Jeg finder altså at jægerne og jagtudlejerne i mange, mange år – i mange tilfælde – er blevet overladt til sig selv at finde ud af hvad de egentligt kan afskyde på deres jagtarealer, under samtidig vildledning af misvisende anvisninger og anbefalinger til afskydning, som for mange jagtbare vildtarter jo er den største bestandsregulerende faktor. – Et forkert jagtudbytte kan koste både vildtet, jægerne og den øvrige befolkning, samt alle de forskellige interessegrupper dyrt.

Afslutteligt er det vel heller ikke at overholde jagtloven og de jagtetiske regler, at skabe eller deltage i at skabe uhensigtsmæssige eller forringede vilkår og levebetingelser for jagtbare jagtarter – når dette rent faktiskt kan udregnes, dokumenteres og undgåes.

Tak til:

Ole, Finn, Henning, Erik og Marie- Louise for deltagelse i kvalitetssikring af disse Afskydningsværktøjer.

  “En buk er en buk”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA