I dette galleri ser du nogle udvalgte fotos fra Afskydningsværktøjer:

In this Gallery you see some selected photos                        from the Cull Tools:

Det 8. foto viser ét af Afskydningsværktøjerne.

The 8th photo shows one of the Cull Tools.

Foto 9-10 viser Manual.

Photo 11-12 shows Manual.

Det 13. foto viser statiske Afskydningstabeller for råvildt i 8 lande.

The 14th photo shows static Cull Table for roe deer in 8 countries.