Langfoto bjørn ulv

Hér ser du ting du frit kan downloade:

Når du åbner disse .xlsx filer skal du trykke et par gange på “Aktiver” og trykke på “Fortsæt” i boksen kæder. 

– Min PC virusscannede filerne første gang de blev åbnet.

1. Du kan teste din viden om råvildt i 8 lande og om elg i 3 lande – og du kan samtidigt se om du er en god bestandsforvalter på afskydningssiden:

2. Se den bedste kugleplacering på hjorte m.fl. – Fyr hjertekuglen brug i stedet CNS- kuglen: 

3. Du kan se Manual for Afskydningsværktøjer hér – herved ser du hvordan et Afskydningsværktøj ser ud og hvordan det virker:

4. Se en præsentation af den samlede Vildtanalyse, inkl. Afskydningsværktøjer og Optimeringsmodel for trofæbærende handyr:

Når du åbner denne fil vil der blive vist nogle helt naturlige sikkerhedsadvarsler og nogle links vil være inaktive, fordi denne fil kæder til den samlede Vildtanalyse på min PC. – Dette ignoreres, og når du gemmer filen på din PC, vil disse advarsler forsvinde. 

5. Brækning, forlægning og trofæbehandling af hjorte – Hér ses også om bukketyper, opsatse og opmåling af opsatse.

6. Se 170 knob, knuder, stik, besnøringer og surringer mv. – med forklaringer til udførelse og brug, i en .pdf fil: 

Knob og knuder med forklaringer og vedr. brug.pdf

7. I 2009 forsøgte jeg at advare mod et kommende bestandsfald i den danske råvildtbestand. – herunder kan du downloade 2 filer fra dengang:

* Rådyr – 2009, Status, bestandsanalyser og konklusioner.pdf – som var hele det bagvedliggende interne grundlag for ovenstående advarsel, som     viste sig at holde stik – i uncut version. – Dette henvender sig til dén der er meget interesseret i råvildt, og til de helt professionelle (biologer m.fl.).

* Rådyr – Status 2009 – resumé.pdf – som var en kortere version af ovenstående. 

8. En analyse af hvor virksom vor bestandsforvaltning af råvildt i Danmark var fra 2009 til 2020:

Hérunder ser du links til andre ting af mulig interesse: 

  Frem” og “Tilbage”- pilene – vigtigt når du bruger xlsx:

Frem og tilbagepile 1
Frem og tilbagepile 2